stiefplancoaching

Stiefplancoaching

IN EEN GEZIN ONTSTAAN GEMAKKELIJK CONFLICTEN

Conflicten ontstaan gemakkelijk daar waar mensen dicht op elkaar leven of werken. Het gezin is zo’n plaats. Het is voor ouders een enorme uitdaging om een plek te creëren waar hun kinderen veilig kunnen opgroeien. Een stabiele plek waar voldoende ruimte is voor ieders wensen, emoties en ambities. Kortom voor ieders eigenheid.

GEZINNEN ZIJN IN VERANDERING

In deze tijd zijn veel gezinnen in verandering. Partners gaan scheiden en uit één gezin ontstaan twee éénoudergezinnen. De kinderen wonen bij de ene of de andere ouder of pendelen tussen beide ouders heen en weer. Als vader of moeder vervolgens weer verliefd wordt, een nieuwe relatie aangaat en met deze nieuwe partner gaat wonen, ontstaat er een nieuw of “samengesteld” gezin.

ALLE LEDEN VAN HET NIEUWE GEZIN HEBBEN TIJD NODIG OM TE WENNEN

Als u ouders bent in een samengesteld gezin dan kunt u ontdekken dat het laten slagen van het nieuwe gezin nog niet zo eenvoudig is. Alle gezinsleden van het gezin moeten wennen aan de nieuwe situatie. Uw kinderen die soms nog worstelen met de scheiding van hun vader of moeder, worden nu geconfronteerd met een stiefvader of stiefmoeder en eventueel stiefbroertjes en -zusjes. U bent vol goede bedoelingen om van dit nieuwe gezin een succes te maken maar dit neemt niet weg dat u op conflicten zult stuiten. Tussen u en uw partner, tussen u en uw kinderen, tussen uw kinderen en uw partner en tussen uw kinderen en stiefkinderen onderling.

IN GESPREK GAAN EN SAMEN BESLISSEN

Om deze conflicten boven tafel te krijgen en op te lossen kunt u onder mijn begeleiding een plan maken, het “stiefplan”. In 3-6 sessies zoekt u met uw partner naar de oorzaken van de conflicten en kijkt u wat nodig is om deze op te lossen. Dit betekent dat u een aantal belangrijke zaken de revue zult laten passeren. Hoe denken u en uw partner bijvoorbeeld over de opvoeding van uw kinderen, het contact met uw ex-partners, praktische regels in huis enz? Als het plan klaar is hebt u een belangrijke hobbel genomen op weg naar een nieuw, stabiel gezin. U hebt duidelijk welke koers u samen met uw partner en uw kinderen wilt varen. Deze duidelijkheid geeft rust en vertrouwen.

DE KINDEREN DOEN OOK MEE

Als u en uw kinderen dit willen, krijgen ook uw kinderen een plek bij het maken van het stiefplan.

Om de verlangens van u kinderen helder te krijgen, nodig ik hen uit te praten en te spelen over wat hen bezighoudt. Onder de buttom kindercoaching vindt u meer informatie over de mogelijkheden voor kinderen en tieners.

Heleen Verweij werkt als gecertificeerd stiefplancoach. Zij volgde de Opleiding Stiefplan-Coach (OSC) voor professionals die werken met ouders en/of kinderen uit nieuwe gezinnen. Zie ook www.stiefplan.nl

Heleen Verweij

Waterstraat 5
7201 HM Zutphen

T 06 51 70 52 85
E info@heleenverweij.nl

KvK 28063055

Contact opnemen met Heleen Verweij